Bouwbedrijf van Peer
Bouwbedrijf van Peer
Bouwbedrijf van Peer

Megen: 12 woningen in de kern

Vooraankondiging

Momenteel zijn wij druk doende met de ontwikkeling van 12 woningen in de kern van Megen.
Het plan bestaat uit 4  tweekappers, 4 tussenwoningen, 2 hoekwoningen en 2 levensloopbestendige woningen.
Naar verwachting zal in het 4e kwartaal 2020 meer bekend zijn over de start van de verkoop van deze woningen.