Bouwbedrijf van Peer
Bouwbedrijf van Peer
Bouwbedrijf van Peer

Megen: 12 woningen in de kern

Vooraankondiging

Gestart is met de bouw van de 12 woningen in de kern van Megen.
Het plan bestaat uit 4 tweekappers, 4 tussenwoningen, 2 hoekwoningen en 2 levensloopbestendige woningen.
Nadere informatie volgt na de zomer van 2023.

 

Bouwbedrijf van Peer bouwt 12 woningen in de kern van Megen